Ο Λογαριασμός μου
Το καλάθι μου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ως εκ τούτου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: 

Αναγνώριση Πελάτη: 
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που ο χρήστης/πελάτης καταχωρεί τους ανωτέρω κωδικούς του παρέχεται πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. O πελάτης δύναται να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσες φορές επιθυμήσει. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. , αλλιώς η εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. 


Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων: 
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Thawte, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

 
Κρυπτογράφηση:
Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. , όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 256-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. , όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και τα συστήματα της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 256 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 256 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. 


Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password):
Για την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ο χρήστης χρησιμοποιεί δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη/χρήστη να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσες φορές επιθυμήσει και η ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. συνιστά, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν οι χρήστες το password σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password. 


Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών:
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα,διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις κλασικές συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες παρέχοντας τα στοιχεία τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών- προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής συναλλαγής μεταξύ των μερών, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε συγκεκριμένους αποδέκτες που είναι οι υπάλληλοι και προστιθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα istikbalgreece.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των συναλλαγών, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών. 


Ενημέρωση για τα Cookies.
Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο, συνήθως αποτελούμενο από γράμματα και αριθμούς, το οποίο αποστέλλεται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής. Τα Cookies παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εν γένει λειτουργία του διαδικτύου καθώς συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο. 
Στο istikbalgreece.gr χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας όπως επίσης για να διατηρούν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάγκη στατιστικών μελετών και αποθηκεύουν τα αγαπημένα σας προϊόντα για συγκεκριμένο διάστημα. 
Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω: 

  • IIS session cookie
  • Addthis cookie
  • DoubleClick (Google)
  • Google Adwords
  • Google Adwords Conversion
  • Google Analytics
  • Facebook pixel


Απενεργοποιώντας τα Cookies συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. 

Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 

Προσωπικά Δεδομένα: 
Προκειμένου να εγγραφεί ο χρήστης στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος ως πελάτης (να λάβει δηλαδή username και password ώστε να πραγματοποιήσει είσοδο –sign in- και να υποβάλλει παραγγελίες ως ταυτοποιημένος πελάτης), ζητείται να καταχωρήσει μέσω κωδίκων javascripts τα εξής ατομικά του στοιχεία (προσωπικά δεδομένα): ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πλήρη διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση παράδοσης για παραγγελίες, επάγγελμα,αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου. 


Απόρρητος Χαρακτήρας των Δεδομένων:
Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των συναλλαγών τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απόρρητα, όπως και στις κλασικές συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα και δεν περιέρχονται στην κατοχή ή τη γνώση τρίτων. 


Δήλωση Συγκατάθεσης:
Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ,εφόσον καταχωρήσει τα προσωπικά αυτά δεδομένα, με μόνη την καταγραφή τους στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συγκατατίθεται ρητά όπως γίνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας εκ μέρους της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., των αποδεκτών και των κατ΄εντολήν της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. εκτελούντων επεξεργασία με σκοπό α) την καλή εκτέλεση των παραγγελιών που τυχόν θα κάνει από το κατάστημα β) τη διαφημιστική προώθηση προς αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και γ) την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί του με σκοπό την αξιολόγηση εκ μέρους της εξυπηρέτησης, των υπηρεσιών και των προϊόντων που έλαβε από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η συγκατάθεση αυτή θα ζητείται να δηλωθεί και κατά το χρόνο της καταχώρησης των στοιχείων πελάτη (με επιβεβαίωση του ότι ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων). 


Πρόσβαση στα Δεδομένα - Αποδέκτες:
Τα απόρρητα αυτά προσωπικά δεδομένα θα επιτρέπεται να διαβιβασθούν μόνον, στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, σε συγκεκριμένους αποδέκτες οι οποίοι είναι οι υπάλληλοι, προστηθέντες και εν γένει συνεργάτες καθώς και τρίτες συνεργαζόμενες με την ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. επιχειρήσεις, για τις ανάγκες της διεκπεραίωσης των παραγγελιών των πελατών (μεταφορικές εταιρείες, κλπ), της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς αυτούς ή τέλος της λήψης αξιολόγησης εκ μέρους του πελάτη για το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έλαβε (συνεργαζόμενες εταιρείες προώθησης πωλήσεων, εταιρείες σφυγμομετρήσεων και λήψης αξιολόγησης κατόπιν συναλλαγών κλπ). Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων κατ’ εντολήν της ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε και μόνο όποτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και λοιπών ως άνω σκοπών επεξεργασίας. Κατά τα λοιπά η ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής. 


Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων:
Γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997 που έχει κάθε πελάτης και δικαιούται να το ασκήσει. Αρμόδιος επικοινωνίας ορίζεται sales@istikbalgreece.gr (τηλ. 801.111.0.111) Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών θα τηρούνται από την ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ή τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της για όσο χρόνο προβλέπεται. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί. 


Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας:
Για την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το περιεχόμενο του καλαθιού θα πρέπει ο πελάτης ρητά να: Συγκατατίθεται στη χρήση των παραπάνω δεδομένων επικοινωνίας από την istikbalgreece.gr με σκοπό την αποστολή σε αυτόν αντιγράφου του περιεχομένου καλαθιού του, καθώς επίσης και εν γένει ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με σκοπό τη διαφήμιση και την προώθηση πωλήσεων. Διατηρεί δικαίωμα πρόσβασης και εναντίωσης στη χρήση των δεδομένων αυτών. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την παραπάνω εταιρεία και από συνεργαζόμενες εταιρίες που ασχολούνται με την προώθηση των πωλήσεων της παραπάνω εταιρείας κατ’ εντολήν της.

 
Αποστολή Μηνυμάτων για Προωθητικές Ενέργειες
Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας δηλώνετε ρητά και αποδέχεστε ότι η ZAX. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τους σκοπούς της διενέργειας προώθησης αγαθών. Τα αρχεία αυτά θα διαγραφούν από το Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων μετά την λήξη της ενέργειας. Εάν επιθυμείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο sales@istikbalgreece.gr.